Till startsidan

Publicerad: 4 juni 2019

Kalender för val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 

I valkalendern anges tidpunkter för olika händelser. Vid varje val fastställs datum för de olika händelserna.

Året före ordinarie val

Datum

Händelse

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar.

31 oktober

Sista dag för fullmäktige i kommun och landsting att besluta om ändringar i indelningen i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att efter förslag från kommunerna besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

 

Valåret‌
Datum
Händelse
Sista februariAnsökan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten om registreringen ska gälla för val detta år.
1 marsValmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. Statistiken används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.
Ca aprilValmyndigheten tar ett särskilt beslut om tidpunkt för följande händelser:
 • Sista dag för partier att anmäla sina kandidater till respektive länsstyrelse.
 • Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för garanterad leverans 45 dagar innan valet.
30 april
 • Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antal fasta valkretsmandat för varje valkrets till riksdagsvalet.
 • Sista dag för länsstyrelsen att besluta om fördelningen av fasta mandat mellan valkretsarna i de kommuner eller landsting som är valkretsindelade.
Ca 50 dagar föreUtlandsröstkort sänds till röstberättigade som har utvandrat. Dessa personer har bara rösträtt i riksdagsvalet.
45 dagar föreBrevröst får göras i ordning och skickas från utlandet tidigast denna dag.
30 dagar före
 • Sista dag för partier att anmäla deltagande i val.
 • Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden.
 • Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Skatteverket behöver få anmälan senast denna dag för att den ska hinna registreras.
24 dagar före
 • Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunker och pågår under olika lång tid.
 • Budröstningen startar i Sverige.
18 dagar före
 • Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.
 • Förtidsröstningen i Sverige startar.
12 dagar föreOm en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.
2 dagar föreSista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.
Dagen före
 • Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen.
 • Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.
Valdagen
Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige. Ett
preliminärt valresultat publiceras samma natt på Valmyndighetens webbplats.
Dagen efter
 • Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.
 • Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige.
Onsdagen efterPå onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga rösträkningen.
Inom 10 dagar efter det att valet avslutatsDen som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden. Riksdagsvalet avslutas med att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats. Valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.

 

 Extra val – generellt gäller samma tidsfrister som vid allmänna val‌

Datum

Händelse

En vecka efter att beslut om extra val har meddelats

Anmälan om registrering av partibeteckning ska vara inlämnad till Valmyndigheten om registreringen ska gälla vid det extra valet.

18 dagar före

Förtidsröstningen startar.

20 dagar före valdagen

Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster.

 

Första dag som en budröst som lämnas in på en röstningslokal på en ambassad eller ett konsulat får göras i ordning.

10 dagar före valdagen

Förtidsröstningen i Sverige startar.

Första dag som budröst som lämnas in i Sverige  får göras i ordning.