Publicerad: 30 september 2020

Rösta i valet till Sametinget

I valet till Sametinget den 16 maj 2021 kan du rösta på två sätt. Du kan rösta i en vallokal på valdagen eller brevrösta i Sverige eller från utlandet.

Brevrösta i Sverige eller från utlandet

Ungefär en månad innan valdagen skickar Valmyndigheten material och röstkort till alla som har rösträtt och finns med i den slutliga röstlängden.

Materialet innehåller ditt röstkort, valsedlar, valkuvert, omslagskuvert och information om hur du gör i ordning din röst.

Du kan brevrösta så fort du har fått ditt material med posten. Posta brevrösten senast på valdagen för att rösten ska räknas.

Om du befinner dig utomlands kan du behöva posta din röst tidigare så den kommer fram i tid till rösträkningen den 24 maj.

Förutom materialet behöver du två personer över 18 år som kan intyga att det är du som har gjort i ordning din röst. Personerna ska vara närvarande när du gör i ordning din röst, men du behöver inte visa vad du röstar på.

Om du behöver hjälp med att göra i ordning din brevröst

Om du har en funktionsnedsättning eller liknande som gör att du inte själv kan göra i ordning din röst kan du be ett av vittnena eller någon annan person att hjälpa dig.

Om det behövs får hen till exempel hjälpa dig att markera en personröst och att stoppa valsedeln i valkuvertet.

Rösta i en vallokal på valdagen

I valet till Sametinget kan du rösta i vilken vallokal som helst på valdagen den 16 maj 2021. Vallokaler kommer att finnas på ett tjugotal olika platser i Sverige.

  • Vallokalerna håller öppet mellan klockan 8.00 och 20.00.
  • Vallokalernas adresser publiceras på val.se i god tid före valdagen.

Ta med id-handling och röstkort

Du behöver ha med dig id-handling och röstkort om du ska rösta i din vallokal på valdagen.

  • Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.
  • Om du har glömt eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt av röstmottagarna. Det kommer också att finnas extra valkuvert och valsedlar i vallokalen.

Röstmottagarna använder ditt röstkort för att skicka vidare din röst till Länsstyrelsen i Norrbottens län där den kommer att prickas av i röstlängden och räknas.

Så här röstar du i vallokal

  1. Du får ett valkuvert av röstmottagarna.
  2. Du går bakom en valskärm och gör i ordning din röst i avskildhet. Valsedeln stoppas in i valkuvertet.
  3. Du lämnar ditt valkuvert, röstkort och ID-handling till röstmottagarna.
  4. Röstmottagarna kontrollerar att rösten gjorts i ordning på rätt sätt och antecknar att du har röstat i väljarförteckningen. Därefter lägger en röstmottagare ner valkuvertet i röstkortet som också är ett ytterkuvert och klistrar igen ytterkuvertet. Rösten läggs i en uppsamlingslåda.

Om du behöver hjälp att göra i ordning din röst i vallokal

Om du har en funktionsnedsättning eller liknande som gör att du inte själv kan göra i ordning din röst kan du be någon att hjälpa dig bakom valskärmen.

Om det behövs får hen till exempel hjälpa dig att markera en personröst och att stoppa valsedeln i valkuvertet.

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig men du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.