Till startsidan

Publicerad: 20 september 2019

Val till Sametinget

Här får du veta vilka myndigheter som genomför valet till Sametinget och de olika ansvarsområdena.

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj. Alla samer som anmält sig och finns med i röstlängden för valet till Sametinget kan rösta.

Tre myndigheter sköter valet

De administrativa arbetsuppgifterna vid val till Sametinget är uppdelade mellan följande myndigheter:

  • Sametingets valnämnd
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Valmyndigheten

Sametingets valnämnd    

Sametingets valnämnd ansvarar bland annat för att upprätta röstlängden samt ordnar vallokaler och valförrättare.

Sametingetlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Norrbottens län    

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar bland annat för den slutliga sammanräkningen och avgör eventuella överklaganden som gäller den preliminära röstlängden.

Länsstyrelsen i Norrbottenlänk till annan webbplats

Valmyndigheten    

Valmyndigheten har ett samordningsansvar för valet och ansvarar bland annat för röstkort, registrering av grupper, partier och liknande sammanslutningar och deras kandidater, samt tryckning av valsedlar.