Till startsidan

Bedömning av valsedlar

Det är länsstyrelsen som bedömer alla valsedlar. De bedömer valsedlarna som giltiga eller ogiltiga. I vissa fall räknas inte personrösterna utan blir en röst på partiet istället.

Valsedlar räknas som giltiga eller ogiltiga

Nya regler kring bedömning av valsedlar gäller från och med 2018 års val. Det som berör bedömning av valsedlar är i kort dessa regler som är nya:

 • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
 • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.
 • Partisymboler får förekomma på valsedlarna.

En valsedel måste innehålla ett partinamn för att räknas som en giltig röst.

Saknar en valsedel partinamn (blank valsedel) eller om partiet inte anmält sig till valet räknas valsedeln som en ogiltig. Valsedeln räknas också som ogiltig om väljaren har skrivit fler än ett partinamn på valsedeln eller om valsedeln har kännetecken som gör det möjligt att identifiera väljaren.

Blanka valsedlar och valsedlar med partier som inte anmält sig till ett val räknas som ogiltiga eftersom de inte ska vara med i mandatfördelningen. Alla ogiltiga valsedlar räknas och redovisas i valresultatet. De flesta ogiltiga valsedlar är blanka. Antalet blanka valsedlar särredovisas i valresultatet, liksom antal röster på partier som inte är anmälda till valet.

Om det ligger två eller flera valsedlar i samma kuvert och de har olika partinamn blir det en ogiltig röst.

En väljare kan skriva ett partinamn på en blank valsedel. Då blir valsedeln giltig och räknas som en röst på det partiet som står på valsedeln. Under förutsättning att partiet har anmält sig till valet.

Två personkryss räknas som en röst på partiet

I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från alla kandidatnamn på valsedeln:

 • Om väljaren kryssat för två eller flera kandidater.
 • Om personröstmarkeringen kan ha gjorts maskinellt.
 • Om ordningen mellan namnen inte framgår klart.
 • Om det ligger två eller flera valsedlar i samma kuvert med samma partibeteck­ning men med olika kandidatlistor eller olika personröstmarkeringar.
 • Om det för ett parti med anmälda kandidater i riksdagsvalet använts en av partiets valsedlar med kandidater som är anmälda i en annan valkrets.

Valsedeln blir då en giltig röst för partiet och länsstyrelsen bedömer valsedeln som om inga kandidater fanns med på valsedeln.

Vissa kandidater ska bortses ifrån

I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från ett eller flera kandidatnamn på valsedeln:

 • Om kandidaten inte är valbar.
 • Om kandidaten inte samtyckt till kandidaturen. Då är inte kandidaten valbar.
 • Om ett kandidatnamn skrivits till på en valsedel för ett parti som registrerat partibeteckning och anmält kandidater.
 • Om ett kandidatnamn som inte är anmält tryckts på en valsedel för ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmält kandidater. 

En strykning påverkar inte

Om ett kandidatnamn strukits över på en valsedel räknas namnet ändå. Strykningar påverkar alltså inte ordningen mellan kandidaterna på en valsedel.