Till startsidan

Röstlängden innehåller personer som har rösträtt

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

Alla som finns i röstlängden får ett röstkort. Valmyndigheten upprättar röstlängden 30 dagar före varje val.

Uppfyller du kriterierna för rösträtt blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Valmyndigheten hämtar uppgifterna från Skatteverkets register över folkbokföringen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Det finns dock två undantag:

  • utlandssvenskar
  • medborgare i ett annat EU-land (gäller vid val till Europaparlamentet)

Du som är utlandssvensk behöver anmäla dig

Du som är utlandssvensk behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmäl dig till röstlängden hos Skatteverket.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandradlänk till annan webbplats

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

En röstlängd per valdistrikt tas fram

En röstlängd per valdistrikt tas fram. Det finns ca 6 000 valdistrikt i Sverige. I röstlängden finns endast de personer som har rösträtt i just det valdistriktet.

Röstar du i din vallokal på valdagen prickas du av i röstlängden.

Förtidsröstar du  i en annan lokal antecknas det i en väljarförteckning.

Rättelse i röstlängd

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter på röstkortet är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden. Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.