Till startsidan

Publicerad: 16 april 2018

Valsedlar och personrösta

Valsedlar

Valsedlarna har olika färger. Gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfullmäktige och blå för val till landstingsfullmäktige.

Tre typer av valsedlar förekommer vid val:

  • Namnvalsedlar – valsedlar med både partinamn och kandidater.
  • Partivalsedlar – valsedlar med partinamn men utan kandidater.
  • Blanka valsedlar – valsedlar utan såväl partinamn som kandidater

Var finns valsedlar?

På alla ställen där du kan rösta finns valsedlar. Alla partier har rätt att lägga ut sina namnvalsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Röstmottagarna anvisar plats och ansvarar för att det är ordning bland valsedlarna.

Förutom de namnvalsedlar som partierna själva lägger ut, ska vissa valsedlar enligt lag finnas på alla ställen där väljarna kan rösta.

För riksdagsvalet är det partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna.

För val till kommun- och landstingsfullmäktige är det partier som är representerade i kommun- respektive landstingsfullmäktige där lokalen ligger.

Även blanka valsedlar ska finnas på alla ställen där du kan rösta.

Rösta på parti och person

I första hand röstar du på ett parti. Om du vill kan du dessutom personrösta på den kandidat som du helst vill ska bli vald. Personrösta gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln.

Vad får du göra med valsedeln?

  • Du får bara personrösta på (kryssa för) en kandidat. Om flera namn på valsedeln har kryss räknas rösten endast som en röst på partiet.
  • Det går inte att påverka ordningen av kandidaterna genom att stryka kandidatnamn.

Handskrivna partinamn

Om det inte finns en valsedel för det parti du vill rösta på, kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Det är viktigt att partinamnet skrivs tydligt så att din avsikt klart framgår.

I de allra flesta fall är det inte möjligt att personrösta vid röstning med en partivalsedel eller blank valsedel. Undantaget är de partier som inte har anmält sina kandidater. Anmälda kandidater innebär att väljarna endast kan personrösta på någon av de kandidater som finns på den tryckta namnvalsedeln. Om kandidaterna är anmälda eller inte framgår av den tryckta valsedeln med partinamn och kandidater. Samtliga valsedlar presenteras även på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Om du förtidsröstar i en annan kommun

Om du förtidsröstar någon annanstans i landet än där du är folkbokförd, måste du själv ta med valsedlar om du vill personrösta. Det står längst ner på valsedeln för vilket område valsedeln gäller. Om valsedlar för det parti du vill rösta på saknas, kan du skriva partiets namn på en blank valsedel.