Till startsidan

Vaalivirastoja

Vaalivirasto oon vastuulinen ette planeerata ja sovittaa yhtheen vaalin totheuttamiset ja koko maassa järjestetyt kansanäänestykset. Vaalivirasto kehittää ja pittää kunnossa IT-tuen koko vaaliadministrasuunile.

Vaalivirasto tuottaa äänestysluetteluja, äänestyskorttia, vaaliseeteliä ja muuta vaalimateriaalia. Jälkhiin vaalitten Vaalivirasto jakkaa mantaatit parttioitten välissä ja päättää mikkä jäsenet ja siihaiset oon valikoittu valtiopäivävaalissa ja Eurooppaparlamenttivaalissa.

Lääninhallitus oon rekiunaali vaalivirasto. Lääninhallitus
päättää vaalitistriktistä, vastaa lopulisesta ääniräknäyksestä joka vaalissa ja päättää tuloksesta kunnan –ja maakärävaltuuston vaalista.

Vaalilautakunta joka kunnassa oon paikalinen vaalivirasto.
Vaalilautakunta päättää äänivasthaanottajat, huolehtii ette oon vaalipaikkoja kunnassa ja sillä oon koko vastuu etukätheisäänestyksestä sielä.

Vaalilautakunta vastaa kansa preliminääristä räknäyksestä äänistä niin vaali-iltana, ko ääniräknäyksestä keskiviikkona viikkoa jälkhiin vaalipäivän. Kunta vastaa kostanuksista äänivasthaanottajille ja vaalipaikoista.

Vaalitarkastuslautakunta ottaa päätökset valituksista jokka
oon tehty. Lautakunnassa oon seittemän jäsentä. Puhhenjohtaja pittää olla elikkä oon ollu ortinaari tuomari eikä saa yhtä aikaa olla valtiopäivämies. Valtiopäivät ottavat ulos jäsenet.