Till startsidan

Lopulinen ääniräknäys

Maanantaina vaalipäivän jälkhiin alkaa se lopulinen ääniräknäys lääninhallituksessa. Sielä kaikki äänet räknäthään vielä kerran ja tällä kertaa räknäthään kansa kaikki henkilöäänet.

Vaalissa valtiopäivile, kunnan- ja maakäräjävaltuusthoon vaali valtiopäivile räknäthään ensinä. Sen jälkhiin räknäthään vaali kunnanvaltuusthoon ja viimisthään vaali maakäräjävaltuusthoon. Suunile kymmenen päivää vaalipäivän jälkhiin lopuliset tulokset vaalista maakäräjävaltuusthoon pruukathaan saattaa julkasta.

Vaalissa Eurooppaparlamenthiin lopulinen tulos pruukaa olla valmis loppuviikola vaalin jälkhiin.

Sitä lopulista ääniräknäystä mennee kansa seurata suohraan Vaaliviraston webbisivula.

Other languages