Till startsidan

Ette panna näköselle vaaliseetelit

Niile parttioile jokka oon saahneet enämpi ko yhen prosentin äänistä valtiopäivävaalissa, äänivasthaanottajat oon vastuuliset ette parttiovaaliseetelit panthaan näköselle joka paikassa jossako mennee äänestää.

Tämä jällaa niin valtiopäivävaahliin ko vaahliin kunnan- ja
maakäräjävaltuusthoon. Nämät parttiot häätyvät ennen vissiä aikaa ennen vaalia itte vaatia ette vaaliseetelit panthaan ulos.

Vaalissa kunnan- ja maakäräjävaltuusthoon parttioila jokka oon eustettu oon oikeus saaja parttiovaaliseetelit pantuksi näköselle vaalipaikhoin ja äänestyspaikhoin niin kunnassa ko maakäräjässä. Äänivasthaanottajat panevat kansa näköselle tyihiä vaaliseeteliä joka vaahliin kaikissa paikoissa joissako mennee äänestää. Parttiot saavat kuitenki itte panna näköselle nimivaaliseetelit.

Ko oon vaali Eurooppaparlamenthiin vaaliadministrasuuni vastaa ette nimivaaliseetelit panthaan näköselle kaikissa
paikoissa joissako mennee äänestää, jos parttiolla ei ole ko yks nimivaaliseeteli joka jällaa koko maale ja sai vähhiinthään yhen prosentin äänistä viimi vaalissa Eurooppaparlamenthiin. Nämät parttiot häätyvät vissin aijan ennen vaalia itte vaatia ette vaaliseetelit panthaan näköselle.

Other languages