Till startsidan

Publicerad: 22 August 2018

Mandáhtta

Juogadimmandáhta gávnnuji aj válljimboados galggá vuosstájvásstedit jiednajuogadimev válljimin rijkabäjvváj ja lánndadigge- ja kommuvnnafábmoduvvamij.

Vuostak juogaduvvi stuoves mandáhta ja maŋŋela hebadimmandáhta. Belludahka mij ij la oadtjum stuoves mandáhtav máhttá huoman oadtjot hebadimmandáhtav. Válljimin Europaparlamänntaj gávnnuji val stuoves mandáhta.

Válljimfábmudáhka galggá maŋemusát vuoratjismáno 30.b. válljimjagen mierredam galla stuoves mandáhta juohkka rijkkabiejvveválljimgievlle galggá adnet. Juogadibme vuododuvvá ulmusjlåhkuj jienastimriektájn válljimgievlijn.

Válljimij kommuvnna-ja lánndadiggefábmoduvvamij kommuvnn ja lánddadiggefábmoduvvam mierret ålles mandáhta lågo birra mij galggá nammaduvat. Lenastivrra mierret maŋemusát vuoratjismáno 30.b. válljimjagen galla stoves mandáhta juohkka válljimdajvan galggi adnet.

Ålles Svierik la válljimgievlle válljimin Europaparlamänntaj. Mandáhtaj låhko majt juohkka sebrulasjrijkka oadtju mierreduvvá rijka almasjlågos.Other languages