Till startsidan

Mandáhtajuohkin

Go leanastivra lea rehkenastán válmmasin visot jienaid mandáhtajuohkin bellodagaid gaskkal sáhttá álggahuvvot.

Rájit bellodagaide

Vai galgá beassat searvat mandáhtajuohkimii riikabeaiveválggain ja válggain Eurohpá-parlamentii de bellodat ferte ožžon unnimusat njeallje proseantta dohkálaš jienain olles riikkas. Jus bellodat riikabeaiveválggas lea ožžon unnimus guoktenuppelot proseantta jienain válgabires bellodat oažžu leat mielde válgabire fásta mandáhtaid juohkimis.

Eanandiggestivraválggas bellodat ferte ožžon unnimusat golbma proseantta dohkálaš jienain olles eanandikkis vai oažžu leat mielde mandáhtajuohkimis. Gielddastivraválggain bellodat ferte ožžon 3 proseantta válgabiriijuhkkojuvvon gielddain ja 2 proseantta ii válgabiriijuhkkojuvvon gielddain vai beassá oassálastit mandáhtajuohkimii.

Mandáhtajuohkin bellodagaid gaskkan

Álggus juhkkojuvvo fásta mandáhtat ja maŋŋil dássidanmandáhtat. Fásta mandáhtat juhkkojuvvot daid jienaid vuođul maid bellodagat leat ožžon iešguđet válgabires.

Rehkenastinvuohki mii geavahuvvo fásta mandáhtaid juohkimii gohččojuvvo ”dássidan bárrahislohkovuohkin”.

Eanandiggedievasčoahkkimis 9/10 mandáhtain leat fásta mandáhta ja 1/10 dássidanmandáhta. Mandáhtat juhkkojuvvot seamme láhkái go riikabeaiveválggain. Álggos juhkkojuvvot dat fásta mandáhta juohke válgabires. Dan maŋŋil dahkko juohkin eanandikki buot mandáhtain mas vuođđu lea bellodagaid jienastansupmiin olles eanandikkis. Ja de sáhttá mearridit makkár bellodagain lea riekti dássidanmandáhtii. Dássidanmandáhta juhkkojuvvo seamme njuolggadusaid mielde go riikabeaiveválggas.

Válggat Eurohpá-parlamentii

Eurohpá-parlameanta válggain buot mandáhtat leat fásta ja olles riika lea okta válgabire.

Other languages