Till startsidan

Publicerad: 30 september 2019

Om oss

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar.

Valmyndighetens uppdrag

Valmyndighetens verksamhet styrs genom myndighetsförordningen, instruktion för Valmyndigheten och regeringens årliga regleringsbrev.

Valmyndighetens uppgifter

Rapporter med erfarenheter

Valmyndigheten sammanställer erfarenheter från val i en rapport. Här hittar du erfarenhetsrapporter från 2002 till 2019.

Rapporter

Valmyndigheternas roller och ansvar

Valmyndigheten genomför val tillsammans med kommunernas valnämnder och länsstyrelser.

Valmyndigheternas roller och ansvar

Arbeta som röstmottagare eller rösträknare

Det är kommunerna som rekryterar röstmottagare för arbetet i röstningslokaler och vallokaler. Länsstyrelsen rekryterar rösträknare till den slutliga rösträkningen.

Arbeta som röstmottagare eller rösträknare