Till startsidan

Publicerad: 9 november 2018

Beställa valsedlar

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa valsedlar.

Behörig beställare

Beställning av valsedlar för partier med registrerad partibeteckning kan bara göras av en behörig beställare. Det är även endast den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur.

För partier som är representerade i Europaparlamentet och som därmed har rätt till gratis valsedlar gäller samma krav på behörig beställare som för partier med registrerad partibeteckning. Dessa partier behöver anmäla en behörig beställare.

För partier som inte har registrerad partibeteckning ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet. Undantaget är om partiet har mandat i Europaparlamentet – då krävs anmälan om behörig beställare. För att underlätta hanteringen av valsedelsbeställningen är det dock alltid bra att meddela Valmyndigheten vem som är utsedd till behörig beställare.

Anmäl behörig beställare

Partierna ska tillsammans med blanketten Behörig beställare, lämna in ett styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som är behöriga att beställa valsedlar och anmäla kandidater för partiet. Blanketten ska ha inkommit till Valmyndigheten senast den 28 februari 2019.

Blankett Behörig beställare 204-4 (pdf, 38 kB)

Blankett Beställning av valsedlar 209-4 (pdf, 56 kB)

Blankett Manuskript 211-5 (pdf, 58 kB)