Till startsidan

Publicerad: 20 juni 2019

Anmäla kandidater

Partier med registrerad partibeteckning kan lista kandidater på valsedlar inför ett val. I vissa fall kan också väljare skriva till kandidater på en valsedel.

Parti med registrerad partibeteckning kan anmäla sina kandidater

”Låsta” listor

Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater. Det vill säga att kandidaterna ska stå på valsedlarna. Genom att anmäla kandidater innebär det att partiet ”låser” sina listor. Partiet skyddar då sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de som partiet valt.

Sista dag för kandidater att godkänna kandidatur var den 28 februari

Kandidaterna ska intyga på en förklaringsblankett att de godkänner att ställa upp för partiet i valet. Om kandidaterna ska anmälas för fler än ett val ska kandidaterna fylla i en förklaringsblankett för respektive val. Sista dag för blanketten att komma in till Valmyndigheten var den 28 februari.

Skicka in manuskript på anmälda kandidater

För att anmäla kandidaterna till listan ska det lämnas in ett manuskript, det vill säga en lista över ordningen på kandidaterna som ska sättas upp på valsedeln.

Parti som inte anmäler kandidater

”Öppna” listor

Om ett parti väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att partiet har ”öppna” listor. Väljare kan då skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Det är det överst tillskrivna namnet som får personrösten. Om en väljare skriver till flera namn på en valsedel kommer samtliga kandidater att skrivas upp på den listan, men det är den överst tillskrivna kandidaten som får personrösten.

Kandidater måste lämna samtycke

Om den tillskrivna kandidaten för ett parti utan föranmälda kandidater ska kunna bli invald måste hen senast två dagar före valdagen ha skriftligt samtyckt till kandidatur för det partiet. Samtycke för val till Europaparlamentet ska lämnas in till Valmyndigheten.

Valbarheten baseras på flera kriterier

För att en kandidat ska vara valbar till Europaparlamentet, måste kandidaten ha:

  • rösträtt i det aktuella valet
  • samtyckt i förväg

EU-medborgare som vill kandidera

Om kandidaten är medborgare i ett annat EU-land än Sverige men är folkbokförd här, måste kandidaten lämna in en försäkran om att hen inte kandiderar i ett annat EU-land.

Folkbokföringsuppgifterna hämtas från Skatteverkets register på valdagen.