Till startsidan

Publicerad: 4 december 2018

Anmäla deltagande i val

Ett parti som vill delta i ett val ska anmäla sitt deltagande till Valmyndigheten.

Vissa partier är automatiskt anmälda

Följande partier är automatiskt anmälda till Europaparlamentsvalet:

 • Ett parti som anmäldes för 2018 års val till riksdagen.
 • Ett parti som är representerat i riksdagen och/eller Europaparlamentet.
 • Ett parti som registrerat sin partibeteckning med giltighet för Europaparlamentsvalet och anmäler samtliga sina kandidater för valet.

Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste anmäla sig.

Om ett parti anmäler deltagande till 2022 års riksdagsval

En anmälan om deltagande till 2022 års riksdagsval gäller inte som en anmälan till 2019 års Europaparlamentsval, utan till närmast därpå följande Europaparlamentsval, det vill säga år 2024. Ett sådant parti måste därför göra en särskild anmälan till 2019 års EU-val om de vill ställa upp i valet 2019.

Uppgifter i anmälan

Ett parti som behöver anmäla sig ska använda följande blankett:

Anmäla deltagande i val till Europaparlamentet 287-2 (pdf, 59 kB)

Krav på partibeteckningen

I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning.

Följande krav gäller för partibeteckningen:

 • Den ska bestå av eller innehålla ord.
 • Den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
 • Den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
 • Den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
 • Den inte vara för lik en beteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.

Partibeteckningen kan innehålla en symbol.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara beteckningar inte ska förekomma i samma val.

Partibeteckning som innehåller symbol

Innehåller partibeteckningen en symbol ska den fullständiga partibeteckningen inklusive eventuell symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till:

registrator@val.se

 • Partibeteckningens storlek kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i CMYK eller PMS.

Färgåtergivningen på en valsedel kan skilja sig åt beroende på om symbolen lämnas in i CMYK eller PMS. En symbol i PMS kan ge mer korrekt färgåtergivning än CMYK.

Valmyndigheten kan inte svara på detaljerade eller tekniska frågor om färgåtergivning i CMYK eller PMS. Färgåtergivningen kan även variera mellan olika skärmar, i tryck och på webb.

Anmäl senast 30 dagar före valdagen

Partiets anmälan ska ha kommit till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen när det är fråga om ordinarie val. En anmälan om deltagande i val gäller även för omval i det val som anmälan avser.

Valmyndigheten prövar anmälan och gör en förväxlingsprövning av partibeteckningen. Därefter fattar Valmyndigheten ett beslut och meddelar partiet med post.

Om ett parti inte har anmält sig till ett val kommer partiets valsedlar att betraktas som ogiltiga.

Ett parti som inte har deltagit i ett val kan inte göra en särskild anmälan om deltagande i ett omval i det valet.

Anmäla deltagande vid extra val

I samband med extra val ska en anmälan göras senast en vecka efter det att beslutet om valdag har meddelats.

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Valmyndigheten fattar beslut

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut och meddelar partiet.

Om beslutet innebär att anmälan om deltagande registreras publiceras det i Post- och Inrikes tidningar.

Om Valmyndigheten avslår anmälan får partiet meddelande om det.

Post- och inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Överklaga ett beslut

Vem som helst, till exempel andra partier, kan överklaga Valmyndighetens beslut om registreringar av anmälningar om deltagande i val.

Men om beslutet gäller ett avslag på en anmälan om deltagande är det endast det partiet det gäller som kan överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Sedan är det Valprövningsnämnden som avgör om beslutet kommit in i rätt tid samt prövar överklagandet. Valprövningsnämnden meddelar den person eller det parti som överklagat beslutet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.