Till startsidan

Publicerad: 25 januari 2019

Rösträtt och röstlängd

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

Rösträtt till de olika valen

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Val till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till kommun-och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget,
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Val till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstlängden för valet fastställs den 26 april 2019

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

För dig som är svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

För dig som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.

EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Brexit och rösträtt till EU-valet 2019

Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, kommer att påverka rösträtten för vissa personer inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Följande gäller om Storbritannien lämnar EU innan valet:

Svenska medborgare som är bosatta i Storbritannien

Du som är svensk medborgare och bosatt i Storbritannien kommer att tas med i den svenska röstlängden inför valet. Detta gäller även om du tidigare har anmält dig till den brittiska röstlängden. Eftersom att Storbritannien inte kommer vara med i valet till Europaparlamentet kommer de därmed heller inte ha en aktuell röstlängd för valet.

Brittiska medborgare som är folkbokförda i Sverige

Du som är brittisk medborgare och som är bosatt i Sverige kommer inte att ha rösträtt till valet. Det innebär att du inte kommer tas med i den svenska röstlängden, även om du tidigare anmält dig till den.

Storbritannien lämnar EU efter valet till Europaparlamentet

Denna sida kommer då att uppdateras med aktuell information om vilka förutsättningar som gäller för rösträtt till Europaparlamentsvalet.

EU-medborgare som har full immunitet

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Utlandssvenskar

 • En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.
 • Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmälan till röstlängden

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Blankett Ny adress, Röstlängd för utvandradlänk till annan webbplats

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Rösträtten bestäms 30 dagar före valdagen

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Det finns dock två undantag:

 • utlandssvenskar,
 • medborgare i ett annat EU-land (gäller vid val till Europaparlamentet).

Om uppgifterna om din rösträtt är felaktiga

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.