Till startsidan

Publicerad: 18 april 2019

Brexit och EU-valet 2019

Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, kommer att påverka dig som är brittisk medborgare och dig som är svensk medborgare som är bosatt i Storbritannien.

EU-valet pågår mellan 23-26 maj. Hur Brexit påverkar dig beror på om Storbritannien lämnar EU före den 23 maj eller senare.

Om Storbritannien lämnar EU före 23 maj

Svensk medborgare och bosatt i Storbritannien

Du som är svensk medborgare och bosatt i Storbritannien kommer att tas med i den svenska röstlängden inför valet. Det innebär att du kan rösta i Sverige eller från utlandet.

Du tas med i den svenska röstlängden även om du tidigare har anmält dig till den brittiska röstlängden. Din anmälan till den brittiska röstlängden gäller inte eftersom att Storbritannien inte längre kommer att delta i EU-valet.

Brittisk medborgare och folkbokförd i Sverige

Du som är brittisk medborgare och som är bosatt i Sverige kommer inte att ha rösträtt till valet. Även om du tidigare har varit anmäld till den svenska röstlängden har du inte längre rösträtt i EU-valet eftersom Storbritannien lämnat EU.

Om Storbritannien lämnar EU den 23 maj eller senare

Svensk medborgare och bosatt i Storbritannien

Du som är svensk medborgare och bosatt i Storbritannien kommer att tas med i den svenska röstlängden, under förutsättning att du inte är anmäld till den brittiska röstlängden sedan tidigare. Om Storbritannien deltar i EU-valet och du är anmäld till den brittiska röstlängden kan du endast rösta i det brittiska EU-valet.

Om du vill rösta i det svenska EU-valet och tas med i den svenska röstlängden bör du kontakta de brittiska myndigheterna och be om utträde från den brittiska röstlängden.

Informationen kan komma att uppdateras när det finns nyheter angående Brexit.

Brittisk medborgare och folkbokförd i Sverige

Om Storbritannien lämnar EU efter valet har du som är brittisk medborgare rösträtt i EU-valet och kan anmäla dig till den svenska röstlängden.

Informationen kommer att uppdateras löpande allt eftersom det finns nyheter angående Brexit och rösträtt i EU-valet.

Fler frågor?

Om du har frågor om den brittiska röstlängden eller andra frågor kopplade till det brittiska valsystemet så får du ta kontakt med behöriga brittiska myndigheter.