Till startsidan

Rösta på valdagen

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen.

Öppettider och adresser till vallokaler

I vår publiceras öppettider och adresser till alla vallokaler för valet till Europaparlamentet.

Ta med dig id-handling

Om du ska rösta i din vallokal på valdagen behöver du ha med dig id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. 

Du behöver inte ha med dig röstkort om du röstar i din vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen

Du kan rösta i en förtidsröstningslokal som har öppet på valdagen. Då behöver du ett röstkort och id-handling. Din röst skickas sedan till din vallokal.

Utlandssvenskar som befinner i Sverige behöver dubblettröstkort

Om du som utlandssvensk befinner dig i Sverige vid valet behöver du ett dubblettröstkort för att se vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. På utlandsröstkorten står det inte vilken vallokal du kan rösta i på valdagen eller ditt nummer i röstlängden för att utlandsröstkorten skickas ut mycket tidigare.

På kvällen räknas rösterna

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas varje valurna och alla röster räknas.

Så här röstar du i vallokal

 1. Ta valkuvert och valsedlar
  Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig och övriga väljare till en ledig valskärm.
 2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm
  Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert. Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.
 3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna
  Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:
 • Visa en id-handling,
 • du är känd av röstmottagaren,
 • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Samtidigt som röstmottagarna prickar av dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val.