Till startsidan

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands under EU-valet kan rösta från utlandet.

Du kan rösta på två sätt från utlandet:

 • Förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat.
 • Brevrösta.

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen från utlandet, men du kan förtidsrösta på många ambassader och konsulat.

Hitta röstningslokaler i utlandet

För information om öppettider och besöksadresser kan du gå in på ambassadens webbplats eller kontakta ambassaden eller konsulatet.

Röstmottagningen börjar och avslutas vid olika tidpunkter.

Hitta röstningslokaler i utlandetlänk till annan webbplats

Vad behöver jag för att rösta i utlandet?

Ta med id-handling

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig id-handling. Exempel på id-handlingar:

 • Svenskt pass.
 • Svenskt id-kort.
 • En lokal officiell legitimation.
 • Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.

Behöver jag ta med röstkort?

Du behöver inte ta med dig ett röstkort. Röstmottagarna använder sig av ett så kallat adresskort om röstkort saknas.

Så här röstar du på ambassader och konsulat

1. Ta valkuvert och valsedlar.
Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Gör i ordning rösten i avskildhet.

2. Lägg en valsedel i varje valkuvert.

3. Lämna valkuvert och id-handling till röstmottagaren.

Lämna också ditt röstkort om du har det med dig. Röstmottagaren kommer då att stoppa ned röstkortet eller adresskortet tillsammans med valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen.

Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst och lägger sedan fönsterkuvertet med ditt valkuvert i en uppsamlingslåda.

4. Rösten skickas till din vallokal

Fönsterkuvertet med ditt valkuvert skickas via Valmyndigheten till din vallokal i Sverige. Där prickas du av i röstlängden och röstkortet, eller adresskortet skiljs från valkuverten. Valkuverten läggs sedan ner i valurnan. Slutligen öppnas alla valkuvert och rösträkningen börjar.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

 • Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen.
 • Brevrösten får inte postas från Sverige.
 • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Vad behöver jag för att brevrösta?

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen. 

Beställ material för att brevrösta

Du kan beställa materialet på följande sätt:

 • Beställ direkt från Valupplysningen på telefonnummer 020-825 825,
 • Kontakta en kommun eller länsstyrelse för att hämta materialet eller få det skickat till din adress.

Befinner du dig utomlands?

Då kan du enklast hämta materialet från en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig i.
Ambassader och konsulat i utlandet som har brevröstningsmateriallänk till annan webbplats

Är du folkbokförd i utlandet?

Om du är folkbokförd utomlands och står med i röstlängden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till din folkbokföringsadress i utlandet.

Vem kan vara vittne?

Personer som har fyllt 18 år kan vara vittne. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Så här brevröstar du från utlandet

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet.
 2. Stäng kuvertet.
 3. Fyll i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på baksidan av ytterkuvertet.
 4. Om du har ett röstkort: Placera röstkortet framför ytterkuvertet i
  omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.
  Om du saknar röstkort: Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets fönster.
 5. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det. 
  Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen

Film om att rösta utomlands i EU-valet

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp.