Till startsidan

Publicerad: 22 januari 2019

Röstning för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige.

Utlandssvenskar får material för att rösta

Du som är utlandssvensk och anmäld till röstlängden behöver inte beställa röstningsmaterial. Utlandsröstkort och brevröstningsmaterial skickas automatiskt till den adress som du har anmält till Skatteverkets folkbokföringsregister.

Rösträtt och anmälan till röstlängden

Som utlandssvensk kan du behöva anmäla dig till röstlängden om du har rösträtt.

Rösträtt och anmälan till röstlängden

Du kan rösta på två sätt från utlandet

Från utlandet kan du brevrösta eller förtidsrösta på ambassad eller konsulat.

Datum för när förtidsröstningen börjar hos respektive ambassad och konsulat varierar. Även öppettider skiljer sig åt.

Förtidsrösta med utlandsröstkort

Du som är utlandssvensk får ett utlandsröstkort, det vill säga ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.

Brevrösta från utlandet

Brevröstningsmaterial för utlandssvenskar skickas tillsammans med utlandsröstkortet. Materialet är färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blank valsedel till riksdagsvalet, ytterkuvert och omslagskuvert.

Är du i Sverige vid valet?

Utlandsröstkortet innehåller ingen uppgift om vilken vallokal du tillhör i Sverige eller om ditt nummer i röstlängden eftersom utlandsröstkortet skickas såpass tidigt. Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige vid tiden för valet bör du vända dig till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort som kan användas för röstning i Sverige.

Har folkbokföringen din rätta adress i utlandet?

Om folkbokföringen, Skatteverket, i Sverige inte har en uppdaterad adress till dig får du inte automatiskt utlandsröstkort eller brevröstningsmaterial från Valmyndigheten. Men du kan ändå rösta. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler. Adresskort finns också alltid i röstningslokalerna som röstmottagarna kan fylla i om du saknar röstkort.

Kontakta Skatteverket om folkbokföring

Röstlängden bygger på uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister. Kontakta Skatteverket om du har frågor om folkbokföring.

Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du befinner dig i Sverige och +46 8 564 851 60 om du befinner dig i utlandet.