Till startsidan

Rösta på parti och person

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.

Rösta på parti

 Vill du bara rösta på ett parti kan du:

  • rösta med en valsedel där partiets namn är förtryckt
    på valsedeln (partivalsedel),
  • rösta med en valsedel där både partinamn och
    kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Då kan du låta bli att kryssa för en kandidat.
  • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på person

Kryssa för en kandidat

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på valsedeln.

Det är olika regler för hur man personröstar beroende på om partiet har anmält sina kandidater eller inte. Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater. Om du vill personrösta på ett parti med anmälda kandidater måste du använda partiets namnvalsedel. Du kan inte använda en valsedel med bara partinamn eller blank valsedel för att personrösta.

Skriva till ett kandidatnamn

För de partier som inte har anmält sina kandidater kan du även personrösta genom att själv skriva till namn på valsedeln. Du kan skriva till namn på en namnvalsedel, en partivalsedel eller en blank valsedel. På den blanka valsedeln måste du också skriva partinamnet.

Observera att du endast kan personrösta på kandidater som har lämnat samtycke till kandidatur.

Val till riksdagen

I val till riksdagen kan du bara rösta på de kandidater som är förtryckta på valsedlar som gäller för din riksdagsvalkrets. Längst ner på valsedeln står det vilken valkrets som valsedeln gäller för. Landets valkretsar är i princip desamma som länen förutom vad gäller Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Vissa partier har namnvalsedlar som gäller för alla valkretsar. Gäller valsedeln för alla valkretsar står det ”Hela landet” på valsedeln. De namnvalsedlarna kan du använda om du vill personrösta, oavsett vilken valkrets du tillhör.

Röstar du med en valsedel som gäller för en annan valkrets kommer din röst endast att bli en röst på partiet.

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

I valen till kommun- och landstingsfullmäktige ska du använda en namnvalsedel som gäller för din kommun respektive ditt landsting. 

Kommunerna och landstingen kan också vara uppdelade i valkretsar, men du kan rösta på kandidater från en annan valkrets än den du bor i, så länge den valkretsen finns inom din kommun eller ditt landsting.

Personröstar du på en person som kandiderar i en annan kommun eller annat landsting kommer din röst endast bli räknad som en röst på partiet, under förutsättning att det partiet har anmält deltagande i valet i din kommun/landsting.

Det är partierna själva som lägger ut namnvalsedlar. Förtidsröstar du på annan ort och vill personrösta får du själv se till att du har de namnvalsedlar som gäller för dig.

Personröstar du på en kandidat som står på en namnvalsedel som inte gäller för den riksdagsvalkrets, kommun eller landsting där du bor bedöms din röst vid sammanräkningen som en röst för partiet. Det blir ingen giltig personröst.

Valda kandidater

Det är i första hand personrösterna som avgör vilken kandidat som blir vald och i vilken ordning. Kandidaten måste även ha samtyckt till kandidaturen.

En strykning påverkar inte

Valsedeln blir inte ogiltig om du stryker över eller stryker under en kandidat. Strykningen bortses från vid sammanräkningen och rösten räknas som en röst på partiet.

Att rösta - faktablad (pdf, 208 kB)